Posted: 12 February 2021

Werkvoorbereider E&I – DSM Emmen

Location: Emmen, The Netherlands
Hours: 40

DSM Emmen heeft 3 fabrieken. Een fabriek voor de productie van polyesters voor een breed scala aan toepassingen. Dit korrelmateriaal wordt vervolgens in een zogeheten compound-fabriek bewerkt, wat betekent dat het materiaal wordt voorzien van extra chemische of kleurstoffen. Tot slot heeft DSM een fabriek die nylon produceert op basis van de grondstof caprolactam.

Wereldwijd gezien hoort DSM met zijn speciale hittebestendige polyesters tot de marktleiders. Die positie wil DSM onder meer verstevigen met nieuwe biogebaseerde polymeren. EcoPaXXTM is daar een voorbeeld van: een kwalitatief hoogwaardig en momenteel het meest ‘groene’ polymeer ter wereld. Een revolutionair materiaal dat geen enkele ecologische voetafdruk achterlaat en duidelijk bewijst hoezeer DSM inzet op de combinatie van innovatie en duurzaamheid.

Doel van de functie

Voorbereiden van werkaanvragen teneinde een efficiënte uitvoering te organiseren in overeenstemming met de verwachtingen van de interne klanten.

Functie

 • Maakt werkvoorbereidingen voor WO’s (Kleine/Grote karweien, PPM, modificaties en Projecten).
 • Werkvoorbereiding bestaat uit de volgende activiteiten:
  • de WO opdelen in uit te voeren activiteiten per vakgroep.
  • het bepalen van de samenhang/volgorde tussen de activiteiten.
  • het inschatten van de per activiteit benodigde manuren per vakgroep en het aantal in te zetten personen.
  • het bepalen van benodigde in te huren specialismen en afstemmen met/offertes vragen aan specialisten.
  • het bepalen van de benodigde materialen.
  • het aanmaken van bestelaanvragen voor niet-standaard artikelen.
  • het bepalen van de benodigde hulpmiddelen en welke in te huren
  • bijwerken van tekeningen in geval van. eenvoudige modificaties.
  • het verzorgen van benodigde tekeningen/afstelvoorschriften/etc.
  • het aangeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan teneinde de WO te kunnen uitvoeren, bijv. machine moet stil, ruimte moet schoon zijn, etc.
  • het berekenen van de totale kosten van de WO in noodzakelijke gevallen.
 • Maakt voor zich zelf een planning van de WVB-activiteiten.
 • Beoordelen scope van WO en onderneemt daar waar nodig actie om de structurele verbeteringen in gang te zetten
 • Plant WO in op basis van gegeven prioriteiten (volgens notification).
 • Start procedure bestellingen voor niet-standaard artikelen.
 • Zorgt voor Standaard WO’s, dat benodigde materialen en bijzonder gereedschap in SAP PM staan
 • Bepaalt in overleg met teamleider welke opdrachten uitbesteed worden.
 • Input leveren bij evaluaties van contractors
 • Input leveren bij evaluaties van klussen (o.a. WO, projecten en shutdowns)
 • Houdt zich op de hoogte van technische ontwikkelingen in de markt.

SHE

 • Instrueren van firmapersoneel t.a.v. SHE-regelgeving en bedrijfsrisico’s en toezien op naleving.
 • Analyseren van incidenten binnen de eigen Maintenance-organisatie en firma’s als mede het melden van deze incidenten en het nemen van effectieve corrigerende maatregelen.
 • Periodiek inventariseren en evalueren van de SHE-risico’s van de eigen maintenance werkzaamheden en het planmatig minimaliseren van deze risico’s.
 • Intern en extern uitdragen van positieve houding t.a.v. SHE door een correcte naleving van regelgeving en proactief om te gaan met SHE, gericht op het voorkomen van onveilige situaties. Daar waar mogelijk en noodzakelijk signaleren en verbeteracties ondernemen.
 • Goedkeuren en naleven van de normen, werkwijzen en inspanningsverplichtingen zoals deze beschreven staan in het managementzorgsysteem, het Arbeidsveiligheidsrapport en de diverse vergunningen.
 • Het meten van (SHE) performance van firma’s.

2M is al jaren een vertrouwde partner van DSM. Voor meer informatie, contact Raphaël Drenthel, 2M Recruiter via:

Raphael@2mrecruitment.com

Apply now

Start your future

Apply now