Posted: 5 January 2022

Werkvoorbereider – Covestro

Location: Waalwijk, The Netherlands
Hours: 40

Covestro

We zijn nieuwsgierig. Wij zijn moedig. We zijn kleurrijk. Met onze producten en technologieën willen we graag grenzen verleggen en bieden we oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd. Kom ons team versterken en samen met onze 18.150 medewerkers maken we van de wereld een betere plek.

Taken en Verantwoordelijkheden

De site in Waalwijk bestaat uit 2 productie units met 10 productielijnen en een totale capaciteit van 100 kiloton per jaar, Daarnaast zijn er op de site diverse interne logistieke installaties, Utilities zoals stoomvoorziening, demiwater, chilled water, etc.  Laboratorium installaties, tankenparken, verpakkingslijnen en het hoofdkantoor van de BU.

Manufacturing heeft een sterke interrelatie met de afdelingen Supply Chain, Research & Technology tbv product technology transfer en de applicatie groepen van de business, vanwege de complexiteit en diversiteit van de producten en een groot commitment aan de klant. Overig support wordt gegeven door de afdelingen Supply Chain tav productie planning, Inkoop, Finance & Control en Information Technology.

Binnen Manufacturing wordt de productieorganisatie op een professionele wijze ondersteund door een aantal afdelingen gericht op onderhoud & inspecties, verbetering van de plant performance, plant chemie, projecten, SHE, personeel, document archivering en training & instructie.

Resultaatgebieden en Kerntaken

Maakt werkvoorbereidingen voor WO’s (Kleine/Grote karweien, PPM, modificaties en Projecten), welke niet meer dan twee dagen stopstand vragen. Werkvoorbereiding bestaat uit de volgende activiteiten:

 • de WO opdelen in uit te voeren activiteiten per vakgroep.
 • het bepalen van de samenhang/volgorde tussen de activiteiten.
 • het inschatten van de per activiteit benodigde manuren per vakgroep en het aantal in te zetten personen.
 • het bepalen van benodigde in te huren specialismen en afstemmen met/offertes vragen aan specialisten.
 • het bepalen van de benodigde materialen.
 • het aanmaken van bestelaanvragen voor niet-standaard artikelen.
 • het bepalen van de benodigde hulpmiddelen en welke in te huren
 • bijwerken van tekeningen in geval van. eenvoudige modificaties.
 • het verzorgen van benodigde tekeningen/afstelvoorschriften/etc.
 • het aangeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan teneinde de WO te kunnen uitvoeren, bijv. machine moet stil, ruimte moet schoon zijn, etc.
 • het berekenen van de totale kosten van de WO in noodzakelijke gevallen.
 • Het voorbereiden van de werkvergunning waarbij een inschatting gemaakt moet worden van de risico’s op veiligheidsgebied voor de uit te voeren werkzaamheden.

SHE TBV’s

 • Instrueren van firma-personeel t.a.v. SHE-regelgeving en bedrijfsrisico’s en toezien op naleving.
 • Analyseren van incidenten binnen de eigen Maintenance-organisatie en firma’s als mede het melden van deze incidenten en het nemen van effectieve corrigerende maatregelen.
 • Periodiek inventariseren en evalueren van de SHE-risico’s van de eigen maintenance werkzaamheden en het planmatig minimaliseren van deze risico’s.
 • Intern en extern uitdragen van positieve houding t.a.v. SHE door een correcte naleving van regelgeving en proactief om te gaan met SHE, gericht op het voorkomen van onveilige situaties. Daar waar mogelijk en noodzakelijk signaleren en verbeteracties ondernemen.
 • Goedkeuren en naleven van de normen, werkwijzen en inspanningsver-plichtingen zoals deze beschreven staan in het managementzorgsysteem, het Arbeidsveiligheidsrapport en de diverse vergunningen.
 • Het meten van (SHE) performance van firma’s.

Wie jij bent

 • Minimaal MBO nniveau 4 opleiding in een relevante technische richting
 • MBO+/ HBO werk- en denkniveau aangevuld met werkvoorbereidingsopleiding.
 • Heeft ofwel een WTB of een E&I achtergrond.
 • Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal.
 • Bekend met SAP-Plant Maintenance.
 • Accuraat.
 • Zelfstandig.
 • Kostenbesef.
 • Stressbestendig.

Heb je vragen over deze vacature, neem contact op met recruiter Raphaël +31 6 18698563

Apply now

Start your future

Apply now