Posted: 23 September 2019

Safety Consultant in de Circulaire Economie

Location: Utrecht, The Netherlands

Safety Consultant in de Circulaire Economie

Ga jij onze klant meehelpen om circulaire productieprocessen vorm te geven zodat deze veilig zijn voor de mens?

Wat ga je doen?
Jij gaat onderzoeken uitvoeren en adviseren op het gebied van de risico’s voor mens en milieu. Hierbij gaat het om risico’s die kunnen optreden bij het gebruik van (gevaarlijke) stoffen, toegespitst op nieuwe technologieën en nieuwe energie in de (chemische) industrie. Jij kan hierbij (diplomatiek) functioneren op verschillende niveaus in de organisaties en klantnetwerken.

Wat vragen wij van jou?
Onze gedroomde kandidaat:

 • wordt binnen en buiten erkend als deskundige op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
 • beschikt over kennis van en ervaring op het gebied van fysieke veiligheid, gezondheid en milieurisico’s. Met name kennis/ervaring met betrekking tot gevaarlijke stoffen, nieuwe technologie en nieuwe energie is van belang.
 • heeft een opleiding o.g.v. veiligheid en/of milieukunde (b.v. Hogere Veiligheidskunde), procestechnologie of chemische technologie (MSc/PhD niveau).
 • heeft kennis van ontwerp(processen) in de industrie en ervaring op het gebied van veiligheidsrisicoanalyse.
 • heeft een netwerk bij stakeholders (publiek-privaat) op het gebied van veiligheid en milieu.
 • is communicatief sterk, bouwt relaties op met (potentiële) klanten en helpt klanten om draagvlak te creëren voor thema’s en om oplossingen te implementeren binnen klantorganisaties.
 • profileert de organisatie breed vanuit sterk en vernieuwend inzicht in de huidige en toekomstige ontwikkelingen en technologie.
 • identificeert leads voor eigen en andere expertises en genereert omzet door de brede klantvraag te vertalen in één of meerdere projecten.
 • werkt verbindend (expertises, personen, organisaties), brengt partijen bij elkaar in coalities en bouwt consortia ten einde innovaties te laten landen in klantorganisaties.
 • heeft inzicht in kennisportfolio en technologie van de organisatie binnen het veiligheidsdomein in het algemeen en aanverwante expertises.
 • levert klanten nieuwe inzichten en organisatiebrede oplossingen met zichtbare impact op de strategie, organisatie en bedrijfsvoering van de klantorganisatie en is in staat deze te implementeren.
 • publiceert in vakbladen en houdt presentaties bij klanten en netwerken.


Wat mag je van je werkomgeving verwachten?
Binnen de Unit Circular Economy & Environment werkt de researchgroep Environmental Modelling, Sensing and Analysis aan oplossingen voor problemen, gerelateerd aan ongewenste stoffen in binnen- en buitenlucht, water, bodem en consumentenproducten.

De researchgroep beschikt over een state-of-the-art analytisch laboratorium waarmee de samenstelling en hoeveelheid van een breed scala aan stoffen, zoals fijn stof, pesticiden, PAK’s en asbest in lucht, water, bodem, bloed (serum) en consumentenproducten exact kunnen worden bepaald. Ook ontwikkelt de groep nieuwe monsterneming- en analysemethoden om complexe vragen over risico’s en effecten van schadelijke stoffen te onderzoeken. Naast toepassing en evaluatie van commercieel verkrijgbare sensoren worden ook zelf dedicated sensoroplossingen voor chemische stoffen in de marktgebieden milieu, olie en gas en medical equipment ontwikkelt. De kennis en faciliteiten worden ingezet voor een breed scala klanten uit zowel het bedrijfsleven als de overheid.

Wat bieden wij?
Werken met plezier betekent voor iedere werknemer iets anders. Daarom bieden wij bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden a-la-carte, waarbij je maandelijks diverse arbeidsvoorwaarden tegen elkaar kunt uitruilen. Door flexibele werktijden (bijvoorbeeld 4×9) en verschillende verlofregelingen kun je zelf een pakket creëren wat optimaal aansluit op jouw wensen. Wij hechten veel waarde aan zowel jouw persoonlijke als jouw professionele ontwikkeling. Er zijn vele mogelijkheden om met je ontwikkeling aan de slag te gaan: congressen, opleidingen, workshops, coaching, intervisie, mentoring en functierotatie. Bij ons heb je de regie van je eigen carrière voor een zeer groot deel in eigen hand.

Heeft deze vacature iets bij je los gemaakt?
Dan zie ik je sollicitatie graag tegemoet!
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen. Dit kan door te mailen naar: nickey@2mrecruitment.com
Apply now

Start your future

Apply now