Posted: 30 May 2022

Facility Manager – Bosch Thermotechniek

Location: Deventer, The Netherlands
Hours: 40

Over Bosch Thermotechniek

Bosch Thermotechniek levert toonaangevende warmtetechnologie en HVAC systemen van de toekomst. Het totale concern is in Europa en wereldwijd leidend in de branche. Als het gaat om kwaliteit van producten en dienstverlening heeft Bosch een naam hoog te houden. Bosch staat bekend als betrokken en betrouwbaar. Bosch Thermotechniek Deventer is georganiseerd in lijn met enerzijds business units en anderzijds regio’s. De Business Units zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van de producten. De regio’s hebben de verantwoordelijkheid naar de markt toe. In het kenniscentrum in Deventer wordt gewerkt aan duurzame oplossingen. De Nederlandse markt wordt vanuit Deventer bediend met deels in Nederland- en deels in andere landen gemaakte producten. Daarnaast is de salesorganisatie van Nederland onderdeel van de volwassen markt West Europa.

De afdeling FCM realiseert alle facilitaire aangelegenheden binnen de entiteit. Deze facilitaire aangelegenheden bestaan onder ander uit het onderhoud, renovatie aan gebouwen, installaties en terreinen, de facilitaire dienstverlening als schoonmaak, catering en beveiliging, receptie en postverwerking. De afdeling heeft veel contact met (inter)nationale stakeholders.

Context functie

De Manager FCM is verantwoordelijk voor het geven van sturing aan de activiteiten op gebied van facility management en security. De Manager FCM stuurt direct ca 9 medewerkers aan.

Verantwoordelijkheden

Facility & Security management beleid

Ontwikkelt binnen de vastgestelde organisatiestrategie het Facility Management beleid van de organisatie.
Draagt zorg voor een vertaling van de wensen en behoeften van de organisatie naar optimale facilitaire voorzieningen.
Adviseert de local board en het management over eigen aandachtsgebied.

Operationele aansturing

Vertaalt het beleid met betrekking tot facilitaire dienstverlening en hospitality naar operationele plannen en (huis)regels.
Doet voorstellen voor dienstverlening, interne verrekeningen, procesoptimalisaties en investeringen. Draagt zorg voor de naleving van de huisregels. Doet voorstellen en adviseert over uitstraling, impact en kosten om hospitality te optimaliseren passend binnen de Bosch cultuur.

Investeringen

Draagt zorg voor analyses ten behoeve van investeringsbesluiten, rekening houdend met kosten, opbrengsten, prioriteit en haalbaarheid. Voert (contract)onderhandelingen (ten aanzien van prijs en voorwaarden) met leveranciers van producten en diensten op eigen aandachtsgebied (binnen het vastgestelde inkoopbeleid); legt contracten ter goedkeuring voor aan de board.

Facillitaire projecten

Leidt grote facilitaire projecten (waaronder verbouwing, renovatie of nieuwbouw) en draagt zorg voor het onderhoud van gebouwen, terreinen, installaties en inventaris. Draagt zorg voor een adequate administratie en voorziet de board van stuurinformatie. Beheert de toegewezen budgetten en stelt kostenbeheersingsmaatregelen voor.

Management & Organisatie

  • Plant aan de hand van de afdelingsdoelstellingen de uit te voeren werkzaamheden op de afdeling.
  • Organiseert de processen, procedures en werkwijzen binnen de afdeling zodanig dat de doelstellingen en de planning gehaald kunnen worden.
  • Neemt investeringsbeslissingen binnen de kaders en bewaakt het beschikbare budget.
  • Ziet toe op de uitvoering (kwalitatief) en de voortgang (kwantitatief) van de werkzaamheden binnen de afdeling en stuurt zo nodig bij.
  • Stimuleert (persoonlijke) ontwikkeling en samenwerking met andere afdelingen op de locatie.
  • Is binnen begroting verantwoordelijk voor HR activiteiten, zoals aanstelling, ontwikkeling, opleiding, beoordeling, door- en uitstroom.

Opleidingen en ervaring

  • HBO, aangevuld met (technische) kennis op gebied van vastgoed management, dienstverlening en hospitality.
  • Kennis van leidinggeven en de organisatie- eigen processen.
  • Kennis van de Engelse taal.

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met recruiter Jorrith + 31 6  31968543 of e-mail je cv naar jorrith@2mrecruitment.com

 

Apply now

Start your future

Apply now