Posted: 19 January 2023

Maintenance Field Planner – DSM Dyneema (Heerlen)

Location: Heerlen, The Netherlands
Hours: 40
Salary indication: 41.000 - 59.000 per year

De uitdaging:

Het zorgdragen voor het volledig voorbereiden van onderhouds gerelateerde werkaanvragen zodat deze veilig en op een zo kosten efficiënt mogelijke manier, en binnen de gevraagde levertijd de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk opgeleverd kunnen worden.

Dit met inachtneming van:

 • De Urgenties en PPM plannen.
 • Levertijden materialen en benodigde technische ondersteuning.
 • Rekening houdend met de urgenties van werkzaamheden.
 • Binnen de kaders van vigerende wetten, regelgeving, DSM req., beleidsverklaring, regels, procedures en security afspraken.
 • Aanmaken correcte werkvergunning en zorgdragen voor eventuele JSA, TRA of RIE.

Context van de positie: 

 • MM, WTL en monteurs (overdracht planning, regulier overleg, afwijkingen in de planning, afspraken t.a.v. firma’s)
 • Stopteam
 • Maintenance Scheduler
 • Projectleiders
 • Ontvangende (vragende) afdeling (overleg m.b.t. planning onderhoudswerkzaamheden)
 • Dayco, overleg m.b.t. uitvoering planning en werkvergunningen.
 • ME-ers (overleg m.b.t. projecten, POP, planning en Tossen (evaluatie en voorbereidingsanalyse))
 • SHE afd. i.v.m. opmaken JSA, TRA en RIE van specifieke wzh.
 •  Extern:
  • Firmamedewerkers en specialisten i.h.k.v. plannen en voorbereiden werkzaamheden.
  • Aansturen en managen van werkvoorbereiders firma’s, i.v.m. vergunningen en planningen volgens DPM geldende regels.
  • Leveranciers van technisch materiaal en materieel

Inhoud van de positie:

Kernverantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk dat het taakplan zo opgesteld is dat het werk veilig uitgevoerd kan worden zonder doorlooptijden en kosten uit het oog te verliezen.
 • Permitcliq:
  – Verantwoordelijk voor het opstellen van een correcte werkvergunning.
  – Creëren van een veilige werkomgeving voor de uitvoering en firma medewerkers.
  – Vaststellen van- en zorgen voor de benodigde geaccordeerde werkvergunningen, i.c.m. de bijbehorende formulieren en documenten.
 • Klussen evalueren en waar nodig functionele taakplannen/vergunningen aanpassen.
 • Toevoegen van (additioneel) benodigde tekeningen, schema’s en technische documentatie (TOS, JSA etc.) aan het werkpakket.
 • Het organiseren, en het opstellen van een JSA voor het veilig uitvoeren van reguliere werkzaamheden, projecten of klussen.
 • Toetsen op compleet- en duidelijkheid van de via de Gatekeeper ontvangen notification en verifiëren of hiervoor een reeds bestaand, uitgewerkt werkplan bestaat of dat garantiebepalingen van toepassing zijn en gebruikt kunnen worden.
 • Controleren van de bestaande project of klus scope op aanpak of actuele bruikbaarheid en indien nodig de scope hiervan (laten) aanpassen.
 • Opstellen van kostencalculaties op basis van de meest efficiënte inzet van diensten en goederen.
 • Samen met de G&C’er een staat van aanwijzing doen voor uitbesteed werk, bewaken dat de firma een adequate (uitwerking van de) scope, raming, planning en werkvergunningen aan levert. Samen met de G&C’er het uitvoeringspakket beoordelen op inhoud en (vaste) prijs.
 • Doorzetten van de werkorder naar de Scheduler zodra duidelijk of zeker is wanneer de benodigde goederen, diensten en documenten beschikbaar zijn.
 • Opstellen van scopes en randvoorwaarden voor gevraagde diensten en specificaties voor benodigde materialen en het aandragen hiervan aan Purchasing.
 • Afstemmen met de leveranciers wanneer en welk project of klus waar uitgevoerd gaat worden en het controleren hiervan.
 • Medeverantwoordelijk voor de maximale beschikbaarheid van de installaties door een flexibele houding t.a.v. werktijden, binnen de kaders van de arbeidstijdenwet in relatie met het bedrijfsbelang.
 • Naleven van de DSM Values en voorbeeldgedrag vertonen zowel binnen de organisatie als daarbuiten.

Complexiteit van de positie:

 • Werken onder tijdsdruk als gevolg van de allocatiesituatie van Dyneema.
 • De functie is kritisch in het werkproces Maintenance doordat ze de globaal geformuleerde meldingen vertaalt in een compleet en werkbaar detailplan. De effectiviteit en de efficiëntie is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de detailplannen.
 • Zeer complexe mechanische en elektrotechnische installatie en geen chemische plant waardoor ze zeer storingsgevoelig is.
 • Ontwikkelingen in techniek hebben gezorgd voor veel verschillende uitvoeringsvormen die vaak ieder een eigen onderhoudsaanpak vergen.
 • Aandacht dient voortdurend verlegd te worden door veelvuldige telefonische onderbrekingen.

Kennis, opleidingsniveau en ervaring:

 • MBO in vakdiscipline (WEB niveau 4).
 • Gedegen kennis van en ervaring met SAP-PM.
 • Gedegen kennis van en ervaring met Permitcliq.
 • EDM
 • Toegepaste werkproces en procedure kennis op detailniveau en in onderlinge samenhang.
 • Proces technische kennis van de procesinstallatie.
 • Up-to-date kennis van de verkrijgbaarheid van in- en externe resources/ specialismen, ook de raamovereenkomsten begrijpen en kunnen toepassen.
 • Wet en regelgeving en SHE aspecten
 • Ruime Maintenance ervaring in een productieomgeving is een pre.
 • Proactieve instelling, een dienstverlenende werkhouding, die bovendien stressbestendig is en goede communicatieve eigenschappen heeft.
 • Een collegiale teamplayer met een hands-on mentaliteit.

Interesse in deze geweldige geweldige vacature bij DSM Dyneema? Neem direct contact op met Tijmen > E: tijmen@2mrecruitment.com of bel 0618698563

 

 

 

 

 

 

Apply now

Start your future

Apply now