Posted: 9 March 2022

Maintenance Engineer WTB – DGR

Location: Farmsum , The Netherlands
Hours: 40

Organisatie

Dutch Glycerin Refinery B.V. is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige glycerine.
De afdeling Maintenance is onderdeel van de afdeling Operations. De afdeling is verantwoordelijk voor nieuwbouw- en modificatie projecten en het onderhouden van de procesinstallatie, die 7 x 24 operationeel is.

De functie heeft een vakspecialistisch karakter gericht op het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van preventieve, predictieve- en correctieve werktuigbouwkundige onderhoudswerkzaamheden en kleine onderhoudsprojecten.

De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd volgens planning of in opdracht uitgevoerd.

In voorkomende situaties kan het gaan om meer specialistische werkzaamheden. Een bijdrage wordt geleverd aan de voorbereiding en planning van routinematig onderhoud tijdens onderhoudstops. Een bijdrage wordt geleverd aan het magazijnbeheer van de technische materialen. In het geval van uitbesteed werk worden functionele aanwijzingen gegeven aan externe medewerkers (contractors). Er worden initiatieven verwacht gericht op de prioriteitstelling binnen en de doelmatigheid van het eigen werk.

Doel van de functie

Het voorbereiden en uitvoeren van preventief, predictief en correctief werktuigbouwkundig onderhoud, het uitvoeren van kleine projecten, het bijdragen aan achterliggende storingsonderzoeken en het zorgdragen voor een veilige werksituatie voor mens en installaties bij werkzaamheden aan of nabij de installaties, zodanig dat processen en werkzaamheden conform wens en binnen het kader van de bedrijfsstrategie en de richtlijnen voor Kwaliteit, Veiligheid, Arbo en Milieu zijn gewaarborgd.

Plaats in de organisatie

De Maintenance Engineer WTB rapporteert hiërarchisch aan de Supervisor Maintenance en functioneel aan de Maintenance Coördinator. Geeft functioneel leiding aan een of meerdere externe monteurs.

Verantwoordelijkheden

 • Borgen van ongestoorde procesvoortgang door het tijdig en correct voorbereiden, uitvoeren en begeleiden en registreren van werktuigbouwkundige onderhoudswerkzaamheden en het verhelpen van eventuele mechanische storingen en –afwijkingen.
 • Borgen van een veilige werksituatie door het in acht nemen van de veiligheidsnormen en werkvoorschriften.
 • Het verzorgen van technische documentatie, zodanig, dat documenten tijdig en volledig zijn gearchiveerd en betrokkenen over de juiste documentatie beschikken.

Kerntaken

 • Voorbereiden en (laten) uitvoeren van preventief- en correctief werktuigbouwkundig onderhoud aan de installaties en kleine onderhoudsprojecten en binnen gegeven bevoegdheden inschakelen van derden voor omvangrijke/complexe onderhoudswerkzaamheden.
 • Uitvoeren van inspecties en het signaleren en zelfstandig oplossen van mechanische storingen en afwijkingen. Assisteren van de Engineer E/I/A bij het oplossen van grotere of complexe storingen op E/I/A gebied.
 • Bijdragen in de uitvoering van achterliggende (Root Cause) onderzoek bij technische problemen.
 • Assisteren van de coördinator maintenance bij het technisch voorbereiden van (stop)onderhoudswerkzaamheden.
 • Voorbereiden van werkvergunningen en op- en samenstellen van werkpakketten, werkomschrijvingen en kostenramingen.
 • Specificeren van technische inkoop-items, aangeven van alternatieven en aanvragen (via Inkoop) en beoordelen bij derden voor in te plannen mensen, materialen en/of middelen.
 • Begeleiden van en toezien op onderhoudsactiviteiten en kleine projecten (o.a. leidingwerk) op het eigen vakgebied, die door contractors in opdracht worden uitgevoerd.
 • Bewaken van de uitvoering van werkzaamheden, planning, voortgang en kwaliteit (punchen) en daarin bijsturen in het geval van afwijkingen.
 • Inventarisatie en aangeven van noodzakelijke aanschaf van technische materialen op basis van onderzoek en opgestelde onderhoudsplannen
 • Aanmaken van artikelcodes, inspecteren van binnenkomende goederen.
 • Uitvoeren van magazijnbeheer van technische materialen, waaronder inname/ontvangst, opslag en uitgifte van onderdelen inclusief de bijbehorende administratieve handelingen.
 • Signaleren en onderbouwen van verbeterings-/vernieuwings-mogelijkheden bij de uitvoering en het doen van verbetervoorstellen.
 • Werkorders (technische opdrachtstelling) en het begeleiden van en toezien op onderhoudsactiviteiten en kleine projecten (o.a. leidingwerk) op het eigen vakgebied, die door contractors in opdracht worden uitgevoerd.
 • Toezien op en bijdragen aan de naleving van richtlijnen op het gebied van Veiligheid, Kwaliteit, ARBO en Milieu.
 • Verzorgen van technische documentatie, zodanig dat documenten tijdig en volledig zijn gearchiveerd en betrokkenen over de juiste documentatie beschikken.
 • Verzorgen van de technische administratie van de activiteiten in het onderhoudsmanagementsysteem en het opstellen van voortgangsrapportages.
 • Ondersteunen van collega’s in geval van technische vragen en het delen van kennis en ervaringen om zo de deskundigheid van collega’s te bevorderen.

 Opleidingsniveau

 • MBO werk- en/of denkniveau.
 • MBO opleiding in een technische richting bijvoorbeeld Werktuigbouw of Algemene Operationele Techniek.
 • VCA vol.
 • Hoogwerker certificaat
 • Heftruck certificaat
 • Basis Certificaat NEN 3140 t.b.v.. Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Voor meer informatie over deze vacature, neem contact op met recruiter Jorrith +31 6 31968543

Apply now

Start your future

Apply now