Posted: 16 March 2023

HSE Coördinator – Bosch, Breda

Location: Breda, Nederland
Hours: 32-40
Salary indication: 2900 - 4100 per month

Context functie

De Health, Safety & Environment Coördinator (HSE) is verantwoordelijk voor het adviseren over het HSE-beleid en het coördineren van de naleving van eisen uit de geldende wet- en regelgeving, van (lokale) autoriteiten en van Bosch op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. HSE coördineert het verkrijgen en behouden van de vereiste vergunningen en certificaten op betreffend gebied.

Verantwoordelijkheden

HSE Beleid
Stelt het HSE-jaarplan en -verslag en de milieurapportages op.
Adviseert  over en geeft uitvoering aan het HSE-beleid en stelt meerjarenplannen op.
Adviseert over te stellen HSE-eisen in contracten met de subcontractors en toetst deze.
Volgt de ontwikkelingen in regelgeving (overheid) en bepaalt de gevolgen ervan voor de bedrijfsvoering.

HSE Plannen en Procedures
Vertaalt wet- en regelgeving inzake HSE-beleid in procedures en organisatie.
Implementeert, beheert en auditeert het HSE management systeem volgens ISO14001, OHSAS18001 en Bosch HSE-normen.
Stelt HSE-plannen op, adviseert de directeur plant en management, en ziet toe op uitvoering ervan door de verantwoordelijke lijnafdelingen.

HSE Verbeteringen
Onderzoekt workflowprocessen tijdens de opstart van nieuwe en de (her)inrichting van reeds bestaande en aanwezige (werk)processen en machines.
Stelt processchema’s op inzake proces- en kwaliteitsverbetering (HSE) en archiveert deze.
Draagt zorg voor de uitvoering van interne HSE-audits, risico inventarisatie en evaluatie; maakt en beheert de planning voor interne auditing (op onderdelen) van het HSE-beleid en rapporteert over de constateringen.
Volgt acties op.

Vergunningen
Ziet toe op de aanwezigheid van de benodigde vergunningen, op het voldoen aan de geldende voorschriften en verzorgen van de administratieve procedures voor vergunningaanvragen.
Raadpleegt instanties die belast zijn met het toezicht op de naleving van milieuvoorschriften.

HSE Managementinformatie
Rapporteert aan HSE Manager aangaande de uitvoering van het beleid, de realisatie van de doelstellingen en opstellen van management-reviewrapporten.
Geeft functionele richtlijnen aan het management en de uitvoerende medewerkers.
Zorgt voor voorlichting en instructies.
Stimuleert het veiligheids- en milieubewustzijn in de gehele onderneming bij alle medewerkers.
Documenteert de toegepaste werkwijzen in procedures en instructies, genomen maatregelen en beheersing van activiteiten en beheren van de documentatie.
Analyseert en rapporteert over ongevallen en doen van voorstellen ter voorkoming van ongevallen.

Kennis

  • HBO, aangevuld met kennis van veiligheidskunde, wet- en regelgeving en HSE normen.
  • Kennis van de Engelse taal.
Apply now

Start your future

Apply now