Posted: 11 August 2022

E/E-Technician – Bosch Transmission Technology

Location: Tilburg, The Netherlands
Hours: 40

Bosch Transmission Technology is marktleider op het gebied van ontwikkeling en massafabricage van duwbanden voor de continu variabele transmissie (CVT). Daarnaast ontwikkelt en levert Bosch GS-CT (Gasoline Systems Continuously Variable Transmission) kennis van transmissies en transmissieonderdelen. De E/ETechnician is een electrisch/electronisch specialist (voor alle productiemiddelen) en wordt ingezet in advies- of onderhoudstrajecten waarbij specialistische kennis vereist is. De E-E Technician vormt de schakel tussen de Engineers en de werkvloer en ondersteunt de engineers op electrotechnisch/electronisch gebied.De E/E-Technician rapporteert in de dagelijkse praktijk aan decoördinator onderhoud.

Resultaatgebieden

Storingen (3e lijns)

 • Escallatienivo voor het lokaliseren en oplossen van de (complexe) electrotechnische/electronische
  storingen.
 • Oplossen van lijnproblemen: dwz (complexe) problemen welke meerdere processen omvatten welke
  bijvoorbeeld niet juist met elkaar communiceren (zoals lijnsturing).
 • Consignatiedienst voor electrische storingen.
 • Opzoeken van de betreffende tekeningen en schemas en deze kunnen lezen en toepassen (en
  aanpassen).
 • Oplossen van de problemen door het repareren of regelen en vervangen van onderdelen.
 • Storing analyseren en nemen van preventieve maatregelen.
 • Telefonisch adviseren/ondersteunen van (Storings)monteurs.
  Onderhoud (preventief en predictief)
 • Naar aanleiding van stamkaart uitvoeren van preventief onderhoud.
 • Adviseren tbv optimalisatie van de stamkaarten
 • Adviseren aanvullen van Monteurs documentatie set in overleg met engineer.
 • Verbeter voorstellen geven voor storingsgevoelige items
 • Regelmatig uitvoeren van machine inspecties.
 • Verslaglegging van onderhoudswerkzaamheden
 • Maken en analiseren van warmtebeelden tbv voorkomen van storingen.
 • Maken van trillingsanalyse tbv conditie analyse.
 • Onderhoud en beheer van meetgereedschappen en analysegereedschappen in beheer van TEF4.
  Kalibraties
 • Kalibreren van productiemiddelen
 • Ondersteunen bij opzet van kalibratiemethodes
  Nieuwbouw en modificaties
 • Adviseren van de Engineers bij modificaties of aankoop van nieuwe machines (projectmatig).
 • Advies voor modificaties bij herhaalstoringen.
 • Uitvoeren van modificaties
 • Documentatie van modificaties, toegepaste componenten software, softwarewijzigingen elektrische
  schema’s etc.
 • Assisteren van de Engineers bij de afname en installatie van nieuwe machines.
 • Verantwoordelijk voor electrische/electronische afname Opleiden
 • Mede opstellen van opleidingsprogramma’s voor monteursgroepen.
 • Opleiden c.q. wegwijs maken van nieuwe Monteurs op de diverse productielijnen.
 • Opleiden van buitenlandse collega’s.

Kenmerken

Communicatie met

 • Coördinator Onderhoud over de dagelijkse gang van zaken, voortgang en problemen.
 • Collega’s over de te volgen werkwijze en/of oplossingen en modificaties.
 • Ploegleider en Operator om aard en oorzaak van storingen te achterhalen en aan- en afmelden van
  machines.
 • Externe Monteurs over uit te voeren werkzaamheden in geval van storingen of onderhoud (Engels/Duits).
 • Engineers over modificaties en aanschaf nieuwe machines.
 • Buitenfirma’s bij de afname of installatie van nieuwe machines (Engels, Duits).
 • Buitenfirma’s bij storingen (Engels, Duits). Bevoegdheden • Bestellen van onderdelen in het magazijn.
 • Adviseren van Engineers.
 • Adviseren bij de keuze voor een nieuwe machine of modificaties aan machines.
 • Aansturen van in- en externe Monteurs.
 • Vrijgeven van de machines aan Productie na storing of onderhoud.
 • Toegang tot softwarearchief.

Verantwoordelijkheid

 • Correct en tijdig (laten) opheffen van storingen voor alle productiemiddelen (verantwoordelijkheid voor
  de totale processtroom en de onderlinge verbanden tussen alle procesdelen onderling).
 • Correct en tijdig (laten) uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
 • Tijdig signaleren van onvolkomenheden of gebreken.
 • Aandragen en uitvoeren van de juiste modificaties.
 • Juistheid van gegeven adviezen.
 • Optimaal functionerende machinelijnen.

Gewerkt wordt met

 • (Elektrische) handgereedschappen zoals ring- en steeksleutels, tangen.
 • Meetmiddelen zoals schuitfmaat, micrometer, multimeter e.d.
 • PC bij het verwerken van gegevens.
 • Logging apparatuur (oa camera systeem, PC).
 • Diverse programeer pakketten als Step7, structured tekst.
 • Vision.
 • Servotechniek (servodrives).
 • SAP voor het aan en afmelden van werkzaamheden en het opzoeken van onderdelen.

Bijkomende functieaspecten

Benodigde opleidingen en/of trainingen

 • MBO+, electronica
 • Siemens PLC S5 en S7
 • Diverse andere PLC types (Beckhoff, Philips, Bosch)
 • Profibus
 • Scada
 • VCA
 • Meet en regel techniek
 • Servotechniek
 • Veiligheidstraining
 •  NEN 3140
 • Storing zoeken
 • Proceskennis van alle productiemiddelen qua functioneren, communiceren en besturing.

Kerncompetenties

 • Zelfstandigheid
 • Analytisch
 • Collegialiteit
 • Accuraat
 • Verantwoordelijkheid
 • Communiceren

For more information about this vacancy, contact Managing Partner Albert Peters +31 6 28209882 / Albert@2mrecruitment.com

 

Apply now

Start your future

Apply now