Posted: 7 October 2019

Business Developer – Prevention, Work & Health (Ingevuld)

Location: Utrecht, The Netherlands

Business Developer – Prevention, Work & Health.

Ben jij onze nieuwe collega die op het terrein van Prevention, Work & Health, projecten kan
ontwikkelen en verkopen aan onze klanten, vaak ook in de vorm van een publiek private
samenwerking? Dan zijn we op zoek naar jou!

WAT GA JE DOEN?
Voor de Unit Healthy Living zoeken wij een business developer voor het aandachtsgebied
Prevention, Work & Health. Deze business developer acquireert innovatieve en
multidisciplinaire (onderzoeks)projecten met als doel effectieve preventie bij het werken met
gevaarlijke stoffen (zoals asbest, chroom6, e.a.), verminderen van de werkgerelateerde
gezondheidsproblemen of het versterken van veiligheid, veiligheidscultuur en ‘resillience’ op het werk.

De professionals binnen Prevention, Work & Health ondersteunen het bedrijfsleven en het
beleid van zowel EU, landelijke als regionale overheid door het uitvoeren van kwantitatief en
kwalitatief onderzoek, het geven van advies bij complexe vragen, het ontwikkelen van
instrumenten en het ontwikkelen en uitvoeren van publiek – private samenwerkingsprojecten
(bijvoorbeeld in zogenaamde proeftuinen).

Naast de Nederlandse markt zijn nadrukkelijk verbindingen met internationale bedrijven en
andere internationale netwerken en kennisgremia van belang. We streven naar nationale én
internationale maatschappelijke impact en vooruitgang bij het bevorderen van gezond en veilig
werken. De door ons ontwikkelde instrumenten worden uiteindelijk beschikbaar gesteld aan de
markt met een voor onze organisatie aantrekkelijk onderliggend business model.

Je haalt onderzoeks- en adviesvragen op uit de markt en je implementeert tevens de
strategie van de organisatie in de markt (private partijen, overheid en onderzoek fondsen) voor gezond en veilig werken en veilig omgaan met gevaarlijke stoffen op het werk.

Je bouwt en onderhoudt een relatienetwerk, zowel binnen als buiten de organisatie. Binnen de organisatie omvat dit met name samenwerking met medewerkers uit de research groep ‘Risk Analysis for Products in Development’ en ‘Work Health Technology’. Je bent voor hen een serieuze gesprekspartner om de inhoudelijke kennis over te kunnen brengen naar de markt. Buiten de organisatie zijn je relaties private partijen (nationale en internationale bedrijven, branche organisaties, instellingen) overheden, EU beleidsorganisaties en onderzoeks- en stimuleringsfondsen.

Je werkt samen met de andere Business Developers binnen en buiten Prevention, Work &
Health en ontwikkelt een gezamenlijk kennis- en productportfolio en werft voor gezamenlijke
projecten. Je wordt verwacht een evenredig deel van de totale orderintake doelstelling te
realiseren.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
Je bent een gedreven en enthousiaste professional die een inhoudelijke achtergrond op het
onderwerp Gezond en Veilig Werken combineert met Business Development. Acquisitieervaring en ervaring in het realiseren van winnende biedingen op aanbestedingen, tenders en calls hoort hier bij. Je brengt een eigen relevant netwerk mee uit de industrie, bedrijfsleven, brancheorganisaties of overheidsinstellingen.

Je hebt academisch werk- en denkniveau. Voorbeeldstudies zijn: chemie, veiligheidskunde,
bedrijfskunde, innovatiemanagement, epidemiologie of gezondheidswetenschappen.
Je hebt minimaal 10 jaar inhoudelijke ervaring en ervaring in het werven van projecten.

Door je inhoudelijke werkervaring heb je kennis van:

 • Preventie van risico’s van nieuwe technologieën;
 • Nieuwe ontwikkelingen tav blootstellingskarakterisering en preventie op de werkplek
  zoals het exposoom / sensoren / ‘quantified-self’;
 • Blootstellingmodellering en beheersing (incl. dermale blootstelling);
 • Ontwikkelen en toepassen van nieuwe en innovatieve beheersmaatregelen /
  interventies;
 • Verbeteren van ‘safe by design’;
 • Versterken van gezondheids- en veiligheidscultuur in bedrijven en bedrijfsnetwerken;
 • Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van arbeidsveiligheid, kernwoorden zijn:
  operational excellence, human factors, ‘multilevel resillience.

Ben jij de nieuwe collega die inhoudelijke kennis van dit domein kan vertalen naar
klantbehoeften en omgekeerd? Zorg je er bovendien voor dat onze aanbiedingen bij
aanbestedingen en calls winnend uit de bus komen? Dan komen wij graag met jou in gesprek!

Apply now

Start your future

Apply now