Posted: 27 February 2020

Allround Operator (B, C, AOT)

Location: Delfzijl, The Netherlands

Ben jij Allround operator? Wil jij uitdaging en nieuwe dingen leren? Dan zoeken wij jou! Voor onze klant zijn wij op zoek naar allround operators.

Context van de functie

De functie wordt uitgevoerd in 5-ploegendienst. Naast productiewerkzaamheden wordt tevens onderhouds- en reparatiewerk op werktuigbouwkundig en instrumentatiegebied uitgevoerd. Tevens worden laad- en loswerkzaamheden verricht. Zeoliet is een halffabrikaat van de petrochemische industrie. Proces, mengen, wegen, filteren, drogen, calcineren, ionenwisseling, batchprocessen, continue processen, maatproductie. Procescontrole door middel van analyses vindt zowel in de productie als in het laboratorium plaats. Ingrijpende wijzigingen in de procesvoering moeten door de leiding worden gesanctioneerd.

 

Inhoud van de functie
Taken:

Bedienen, controleren, regelen en bijsturen van de productieapparatuur, zodanig dat de vereiste productkwaliteit wordt gerealiseerd en wordt voldaan aan de vastgestelde productieplanning, onder handhaving van de milieu-, gezondheids-, en veiligheidseisen. Een en ander volgens standaardbedieningsvoorschriften, instructies van shiftleader en analysegegevens van laboratorium. Hiertoe:

  • In en uit bedrijf nemen van (delen van) de installatie
  • Controleren en bijsturen van het productieproces door aanpassing van parameters gebaseerd op resultaten van tussentijdse metingen en analyses
  • Bewaken van het goed functioneren van de apparatuur en waarschuwen van shiftleader bij grote storingen en procesafwijkingen
  • Bewaken van de kwaliteit van het eindproduct, hiertoe (laten) nemen van monsters van eindproducten en afvalwater
  • Berekenen van (hoeveelheden) en instellen van de productiestromen
  • Omstellen van apparatuur in verband met productwissels.

Verrichten van diverse neven- en bijkomende werkzaamheden, zoals:

  • In ontvangst nemen van grondstoffen
  • Zorgdragen voor het verpakken en verladen van gereed product, zodanig dat aan gestelde eisen met betrekking tot leveringen wordt voldaan
  • Opruimen en schoonhouden van de installatie en werkomgeving
  • Deelnemen aan de dagelijkse wachtoverdracht en werkoverleg.

Zorgen voor de uitvoering van de gestandaardiseerde productieanalyses en controleren van de resultaten, zodat tijdige bijsturing van het productieproces kan plaatsvinden. Daartoe doen uitvoeren van monsternames door operators, interpreteren van analyses van laboratorium en beslissen omtrent aanpassingen in het proces binnen bevoegdheden of in overleg met shiftleader.

Zorgen voor de stopzetting van (delen van) installaties volgens instructies. Verhelpen van storingen. Doen van voorstellen tot verbeteringen.

Invullen van wachtverslagen met vermelding van gegevens omtrent productie, processen, installaties, analyses e.d. Verzorgen van toelichtingen aangaande te nemen acties door de volgende ploeg, zodanig dat een adequate weergave van bijzonderheden met betrekking tot de productie beschikbaar komt.

In acht nemen van de bedrijfs-, gezondheids-, milieu-, hygiëne en veiligheidsvoorschriften bij uitvoering van de werkzaamheden.

Spreekt deze vacature je aan?

Neem dan contact op met Niels Dijkstra;
E: Niels@2mrecruitment.com M: +31 681143794

 

Apply now

Start your future

Apply now